blog details thumb

PROJECT NAAR BETROUWBARE PERSOONSGEGEVENS (NBP) NAAR SINT EUSTATIUS
(CARIBISCH NEDERLAND)

Albert Schut heeft in het najaar van 2014 een tweetal opleidingen verzorgd op het Nederlandse Caribische eiland Sint Eustatius, in de volksmond ‘Statia’ genaamd.

De medewerkers van de Census Office, afdeling burgerzaken en Klantenloket, zijn opgeleid in de onderdelen MBO Documenten en Migratie en op HBO niveau in het onderdeel Documentherkenning en documentfraude.

De trainingen zijn in company verzorgd en conform de aanpak en opzet zoals die van toepassing is op gemeenten in Nederland. Uiteraard is de training aangepast aan de wetgeving zoals geldend is op het eiland Sint Eustatius.