blog details thumb

Training verkiezingen voor medewerkers en stembureauleden

Schut Consultancy heeft voor verschillende verkiezingen (Gemeenteraad, Provinciale Staten, Tweede Kamer, Europees Parlement, Referenda) landelijk meerdere gemeenten ontzorgd door het verzorgen van maatwerk trainingen voor medewerkers, stembureauleden en tellers.

De verkiezingstrainingen van Schut Consultancy zijn pure maatwerktrainingen. Ze zijn gericht en hebben maximale aandacht voor de zogenaamde couleur locale. De trainingen kunnen zeker ook aanvullend aan de e-learning modulen op uw locatie worden verzorgd.