blog details thumb

Training Versnelde Eerste Inschrijving Vergunninghouders

De VEIV-opleiding is een speciaal door Schut Consultancy ontwikkelde opleiding in zowel samenwerking als in nauwe afstemming met de NVVB en het ICTU voor de geselecteerde groep medewerkers.

De focus ligt hierbij op de eerste inschrijving in de BRP, waarbij er aandacht is voor de relevante wet- en regelgeving (wet BRP, namen- en afstammingsrecht), het gebruik van buitenlandse brondocumenten en het afleggen van de verklaring onder ede (bij het ontbreken van brondocumenten). Tijdens de cursus is er veel aandacht voor de praktijk. Zo wordt er een dag flink geoefend met originele dossiers uit Ter Apel (de eerste BRP-straat in Nederland) en wordt er een workshop interculturele communicatie gegeven. De vijf lesdagen worden afgewisseld met stagedagen in gemeenten met een BRP-straat of een AZC. Uiteraard worden de opleidingen afgesloten met een NVVB-examen.