blog details thumb

Training voor medewerkers BRP-straat

Voor de gemeente Doetinchem heeft Schut Consultancy de medewerkers van de BRP-straat in company getraind en meegenomen in de complexiteit van de eerste inschrijving in de Basisregistratie personen en de bijbehorende afwegingen van medewerkers in de vaststelling van de identiteit, de status van beschikbare documenten alsmede de bepalingen rondom het namenrecht en de nationaliteit van de betreffende vreemdeling(en).

In de BRP-straat werkt de gemeente binnen de keten met de IND, vreemdelingenpolitie en Koninklijke Marechaussee.