blog details thumb

Gemeentehuis De Fryske Marren

Training voor medewerkers AZC

Voor de gemeente De Fryske Marren heeft Schut Consultancy de medewerkers van het AZC in company getraind en meegenomen in de complexiteit van de eerste inschrijving in de Basisregistratie personen en de bijbehorende afwegingen van medewerkers in de vaststelling van de identiteit, de status van beschikbare documenten alsmede de bepalingen rondom het namenrecht en de nationaliteit van de betreffende vreemdeling(en). In het AZC werkt de gemeente binnen de keten met de IND, vreemdelingenpolitie en Koninklijke Marechaussee.