blog details thumb

CURSUS INTERNATIONAAL NAMENRECHT EN NATIONALITEIT VOOR IND

Op de locatie van het aanmeldcentrum Ter Apel van de IND heeft Schut Consultancy een training verzorgd voor ruim 100 medewerkers van de IND, Vreemdelingenpolitie en Koninklijke Marechaussee.

De cursus was volledig gericht op het internationaal namenrecht en internationaal nationaliteitsrecht voor toepassing met betrekking tot inschrijving in de Basisregistratie Personen, zoals deze wordt gevoerd door gemeenten.