blog details thumb

Training voor medewerkers Burgerzaken

Voor de medewerkers van de afdelingen Burgerzaken en KCC van de gemeente Bloemendaal heeft Schut Consultancy in opdracht van Censor Bestuur de medewerkers getraind in de migratieprocessen. Zo zijn de medewerkers meegenomen in de beoordeling van aangiften aan de hand van vigerende wet- en regelgeving. De training stond in het teken van het actualiseren van de BRP op basis van aangiften van burgers met betrekking tot binnen- en intergemeentelijke adreswijziging, hervestiging vanuit het buitenland (actualiseren van een opgeschorte persoonslijst) en vertrek naar het buitenland.