blog details thumb

Training BOBZ voor medewerkers Burgerzaken in de provincie Zeeland

Voor de medewerkers van de afdelingen Burgerzaken in de provincie Zeeland heeft Schut Consultancy in opdracht van Censor Bestuur op meerdere locaties voor de opleiding BOBZ de onderdelen BRP, Burgerlijke Stand en Verkiezingen verzorgd. De betrokken wet- en regelgeving verandert regelmatig. De medewerker van de afdeling Burgerzaken dient daarom over voldoende kennis te beschikken om burgers professioneel te kunnen helpen. De BOBZ-opleiding staat in het teken van de functies en taken van Burgerzaken binnen de lokale overheid. Alle relevante onderwerpen waar de medewerker van Burgerzaken in de praktijk mee te maken krijgt, zijn aan bod gekomen met betrekking tot de onderdelen BRP, Burgerlijke Stand en Verkiezingen.