blog details thumb

Training inschrijving vreemdelingen in de BRP voor Friese gemeenten

Voor de samenwerkende gemeenten in de provincie Fryslân heeft Schut Consultancy de trainingen verzorgd met betrekking tot de eerste inschrijving in de BRP. De medewerkers Burgerzaken zijn getraind en meegenomen in de complexiteit van de eerste inschrijving in de Basisregistratie personen en de bijbehorende afwegingen van medewerkers in de vaststelling van de identiteit, de status van beschikbare documenten alsmede de bepalingen rondom het namenrecht en de nationaliteit van de betreffende vreemdeling(en).